Kontakt

AIF-förvaltare:
Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB
Box 7472, 103 92 STOCKHOLM
Tel: 08-545 048 40
Fax: 08-545 048 49
E-post: info@mittkap.se

Besöksadress: Arsenalsgatan 2, 3 tr, i Stockholm

Säte: Stockholm

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Klagomålsansvarig: Björn Wendleby Advokat, Harvest Advokatbyrå AB

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Fondens startdatum: 1 februari 2005 AIF-förvaltaren erhöll tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa fonder (LAIF) den 24 mars 2015.

Meny