Kontakt

AIF-förvaltare:

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB

Box 7472, 103 92 STOCKHOLM

Tel: 08-545 048 40

Fax: 08-545 048 49

E-post: info

 

Besöksadress: Arsenalsgatan 2, 3 tr, i Stockholm

 

Säte: Stockholm

 

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

 

Klagomålsansvarig: Björn Wendleby Advokat, Harvest Advokatbyrå AB

 

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Fondens startdatum: 1 februari 2005 AIF-förvaltaren erhöll tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa fonder (LAIF) den 24 mars 2015.