Max Mitteregger Kapitalförvaltning har valt att stödja organisationen Hand in Hand genom att gå in som ett partnerföretag. Detta innebär att vi sponsrar ett byprojekt där målet är att förse invånarna med den kunskap och kapacitet de behöver för att själva kunna förbättra livsvillkoren och möjligheterna att försörja sig.
Sedan starten har Hand in Hand bidragit till att över 3 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats – och arbetet för att kunna förverkliga visionen om en värld utan fattigdom och barnarbete fortsätter.

 

“Vår modell – hjälp till självhjälp – låter människor ta ansvar för sitt eget liv. Vi tränar dem, vi coachar dem, men de bestämmer själva över sitt öde och sin framtid”

Percy Barnevik

 

Läs mer på: https://www.handinhand.nu/

Meny