Förändringar i förvaltarteamet m.m

aktuellt

Den 6 februari 2012 påbörjade Karsten Ferm en anställning som biträdande förvaltare av Gladiator. Karsten har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden, bl.a. som mäklare på Carnegie och Öhman.

 

Förvaltningen av Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 29 februari 2012 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 116,66 procent, efter avdrag för fast och rörligt förvaltningsarvode.

Meny