Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 31 augusti 2021 1,658 MSEK, efter avdrag för förvaltningsarvode. Värdet per andel,  NAV-kursen, var per den 31 augusti 2021  2354,52 kr

 

Nedan redovisas fondens månadsavkastning (och referensräntan SSVX 90 dagar). Redovisade värden avser nettoavkastning för en investering (teckning av andelar) som gjordes vid fondens start. Med nettoavkastning avses avkastningen efter avdrag för fast arvode och prestationsbaserat arvode. Nettoavkastningen för den enskilde andelsägaren under en månad kan vara såväl högre som lägre, beroende på när den enskilde andelsägaren förvärvade sina andelar. Varje andelsägare erhåller varje månad ett värdebesked.

 

Per den 31 augusti 2021 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 258,04 procent, efter avdrag för fast och rörligt förvaltningsarvode.

 

Fonden Gladiator gick upp 3,48% i augusti.

 

Fonden hade per 31 augusti en nettoexponering på ca 25% samt en bruttoexponering på ca 179%

 

Positiva bidragsgivare under månaden var: Oncopeptides, Bioarctic, Epiroc (kort position)

Negativa bidragsgivare var: EQT (kort position), Balder (kort position) Saab

 

Se värdeutveckling sedan start här.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2021 -6,11 -1,64 -11,59 2,30 -10,43 8,51 -17,88 3,48 -31,02
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2020 5,11 -3,15 5,48 13,29 -1,26 1,19 1,65 1,64 -0,3 -2,99 0,07 1,23 23,04
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2019 -4,52 -2,85 -1,69 -9,3 5,24 -4,39 5,77 -2,66 -6,77 0,31% 4,89 -4,29 -19,56
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2018 2,42 -0,95 2,13 7,02 0,40 1,50 4,46 -0,03 2,76 -0,59 4,20 -4,72 19,67
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2017 0,38 0,16 2,38 1,28 3,74 3,61 -4,40 -2,33 0,1 1,16 -1,11 3,52 8,47
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2016 -2,26 5,05 2,28 0,71 1,41 -1,00 4,90 -2,11 3,00 -3,79 5,82 0,14 14,51
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0 (0,00)
2015 0,12 1,94 2,53 7,31 -0,42 -3,98 -1,85 3,92 2,59 2,96 0,42 3,71 20,47
(0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03
2014 4,12 4,42 -3,64 2,29 1,85 1,46 -2,87 1,5 -4,3 5,65 -2,72 -1,19 6,11
(0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) (0,01) (0,02) (0,53)
2013 4,67 4,01 0,03 -0,52 1,85 0,66 0,37 1,29 12,53 -5,93 3,72 -2,0 21,50
(0,08) (0,07) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,08) (0,07) (0,08) (0,94)
2012 1,12 -3,49 4,26 -2,30 6,19 -7,20 -2,08 4,42 3,21 -0,41 -3,49 2,66 1,99
(0,12) (0,11) (0,12) (0,12) (0,12) (0,12) (0,10) (0,09) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (1,24)
2011 3,65 -0,72 0,30 -2,81 3,09 2,60 1,46 1,76 2,43 0,32 -2,18 0,04 10,17
(0,12) (0,10) (0,12) (0,14) (0,15) (0,14) (0,14) (0,16) (0,15) (0,13) (0,12) (0,12) (1,59)
2010 7,22 2,53 -1,10 -1,77 -4,57 -3,94 0,15 -3,74 14,60 -1,39 -0,50 11,18 17,99
(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,05) (0,05) (0,05) (0,35)
2009 7,46 3,00 -0,78 5,48 7,08 1,83 2,16 2,41 2,00 0,61 4,87 1,91 44,95
(0,12) (0,11) (0,12) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,54)
2008 -4,69 9,56 0,04 4,57 2,54 -19,39 2,15 3,48 -14,65 -25,03 12,13 1,78 -30,29
(0,38) (0,32) (0,34) (0,33) (0,34) (0,36) (0,36) (0,33) (0,37) (0,38) (0,34) (0,39) (4,30)
2007 3,69 -2,31 5,21 0,6 3,76 0,31 -0,34 -1,22 -2,91 0,45 2,90 -1,26 8,86
(0,28) (0,24) (0,25) (0,28) (0,28) (0,27) (0,30) (0,30) (0,27) (0,33) (0,30) (0,28) (3,37)
2006 0,07 3,15 6,18 0,03 -5,07 0,51 -0,05 4,50 3,28 -1,63 2,75 4,34 19,01
(0,16) (0,15) (0,16) (0,16) (0,18) (0,17) (0,19) (0,18) (0,18) (0,23) (0,21) (0,21) (2,16)
2005 1,49 0,83 0,38 3,87 2,24 5,78 0,21 2,33 -0,16 4,77 5,42 30,47
(0,15) (0,17) (0,16) (0,17) (0,16) (0,12) (0,13) (0,12) (0,13) (0,12) (0,13) (1,55)

RESULTAT SEDAN START: 258,04%
GENOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING I PROCENT SEDAN START: 7,99%

Gladiators historiska avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär ett risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.

Meny