Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 30 december 2021 620 MSEK, efter avdrag för förvaltningsarvode. Värdet per andel,  NAV-kursen, var per den 30 december 2021  1660,37 kr

 

Nedan redovisas fondens månadsavkastning (och referensräntan SSVX 90 dagar). Redovisade värden avser nettoavkastning för en investering (teckning av andelar) som gjordes vid fondens start. Med nettoavkastning avses avkastningen efter avdrag för fast arvode och prestationsbaserat arvode. Nettoavkastningen för den enskilde andelsägaren under en månad kan vara såväl högre som lägre, beroende på när den enskilde andelsägaren förvärvade sina andelar. Varje andelsägare erhåller varje månad ett värdebesked.

 

Per den 30 december 2021 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 152,48 procent, efter avdrag för fast och rörligt förvaltningsarvode.

 

Fonden Gladiator gick upp 5,43% i december.

 

Fonden hade per 30 december en nettoexponering på ca 3,5% samt en bruttoexponering på ca 169%

 

Positiva bidragsgivare under månaden var: Calliditas, Attendo, EQT (kort position)

Negativa bidragsgivare var: Sobi, Assa Abloy (kort position) Atlas Copco A (kort position)

 

Se värdeutveckling sedan start här.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2021 -6,11 -1,64 -11,59 2,30 -10,43 8,51 -17,88 3,48 1,47 -29,03 -7,12 5,43 -51,36
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2020 5,11 -3,15 5,48 13,29 -1,26 1,19 1,65 1,64 -0,3 -2,99 0,07 1,23 23,04
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2019 -4,52 -2,85 -1,69 -9,3 5,24 -4,39 5,77 -2,66 -6,77 0,31% 4,89 -4,29 -19,56
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2018 2,42 -0,95 2,13 7,02 0,40 1,50 4,46 -0,03 2,76 -0,59 4,20 -4,72 19,67
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2017 0,38 0,16 2,38 1,28 3,74 3,61 -4,40 -2,33 0,1 1,16 -1,11 3,52 8,47
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
2016 -2,26 5,05 2,28 0,71 1,41 -1,00 4,90 -2,11 3,00 -3,79 5,82 0,14 14,51
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0 (0,00)
2015 0,12 1,94 2,53 7,31 -0,42 -3,98 -1,85 3,92 2,59 2,96 0,42 3,71 20,47
(0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03
2014 4,12 4,42 -3,64 2,29 1,85 1,46 -2,87 1,5 -4,3 5,65 -2,72 -1,19 6,11
(0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02) (0,01) (0,02) (0,53)
2013 4,67 4,01 0,03 -0,52 1,85 0,66 0,37 1,29 12,53 -5,93 3,72 -2,0 21,50
(0,08) (0,07) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (0,08) (0,07) (0,08) (0,94)
2012 1,12 -3,49 4,26 -2,30 6,19 -7,20 -2,08 4,42 3,21 -0,41 -3,49 2,66 1,99
(0,12) (0,11) (0,12) (0,12) (0,12) (0,12) (0,10) (0,09) (0,08) (0,09) (0,08) (0,08) (1,24)
2011 3,65 -0,72 0,30 -2,81 3,09 2,60 1,46 1,76 2,43 0,32 -2,18 0,04 10,17
(0,12) (0,10) (0,12) (0,14) (0,15) (0,14) (0,14) (0,16) (0,15) (0,13) (0,12) (0,12) (1,59)
2010 7,22 2,53 -1,10 -1,77 -4,57 -3,94 0,15 -3,74 14,60 -1,39 -0,50 11,18 17,99
(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,05) (0,05) (0,05) (0,35)
2009 7,46 3,00 -0,78 5,48 7,08 1,83 2,16 2,41 2,00 0,61 4,87 1,91 44,95
(0,12) (0,11) (0,12) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01) (0,01) (0,54)
2008 -4,69 9,56 0,04 4,57 2,54 -19,39 2,15 3,48 -14,65 -25,03 12,13 1,78 -30,29
(0,38) (0,32) (0,34) (0,33) (0,34) (0,36) (0,36) (0,33) (0,37) (0,38) (0,34) (0,39) (4,30)
2007 3,69 -2,31 5,21 0,6 3,76 0,31 -0,34 -1,22 -2,91 0,45 2,90 -1,26 8,86
(0,28) (0,24) (0,25) (0,28) (0,28) (0,27) (0,30) (0,30) (0,27) (0,33) (0,30) (0,28) (3,37)
2006 0,07 3,15 6,18 0,03 -5,07 0,51 -0,05 4,50 3,28 -1,63 2,75 4,34 19,01
(0,16) (0,15) (0,16) (0,16) (0,18) (0,17) (0,19) (0,18) (0,18) (0,23) (0,21) (0,21) (2,16)
2005 1,49 0,83 0,38 3,87 2,24 5,78 0,21 2,33 -0,16 4,77 5,42 30,47
(0,15) (0,17) (0,16) (0,17) (0,16) (0,12) (0,13) (0,12) (0,13) (0,12) (0,13) (1,55)

RESULTAT SEDAN START: 152,48%
GENOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING I PROCENT SEDAN START: 5,63%

Gladiators historiska avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär ett risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.

Meny