Fonden Gladiator förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. Ansvarig förvaltare är Max Mitteregger.

Styrelsen för Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB har beslutat att stänga fonden Gladiator för nyteckning från och med den 1 december 2018. Syftet med beslutet är att begränsa det kapital som ska förvaltas, för att säkerställa en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse.

Fonden kan komma att öppnas för nyteckning igen efter den 1 december 2018, för det fall styrelsen gör bedömningen att en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse är möjlig oaktat att ytterligare kapital tillförs fonden.

Meny