Aktuellt

Värdeutveckling

aktuellt
Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 31 augusti 2021 1,658 MSEK, efter avdrag för förvaltningsarvode. Värdet per andel,  NAV-kursen, var…
Read More

Nya andelar kan tecknas den 31 oktober 2018

aktuellt
Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 30 september 2018 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 431,36 procent, efter avdrag för fast och rörligt…
Read More

Från hand till handling

aktuellt
Max Mitteregger Kapitalförvaltning har valt att stödja organisationen Hand in Hand genom att gå in som ett partnerföretag. Detta innebär att vi sponsrar ett byprojekt där målet är att förse…
Read More

Förändringar i förvaltarteamet m.m

aktuellt
Den 6 februari 2012 påbörjade Karsten Ferm en anställning som biträdande förvaltare av Gladiator. Karsten har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden, bl.a. som mäklare på Carnegie…
Read More

Ändringar i fondbestämmelserna

aktuellt
Finansinspektionen har den 19 januari 2010 godkänt ändringar i fondbestämmelserna för Gladiator och meddelat att ändringarna får träda i kraft omedelbart.   Genom ändringarna har fonden fått möjlighet att placera…
Read More

Meny