Aktuellt

2018-12-04

Fonden Gladiator förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB

2018-03-19

Max Mitteregger Kapitalförvaltning har valt att stödja organisationen Hand in Hand genom att gå in som ett partnerföretag.

2015-05-23

Förvaltare av specialfonder omfattas av denna lags bestämmelser.

2012-03-05

Den 6 februari 2012 påbörjade Karsten Ferm en anställning som biträdande förvaltare av Gladiator.

2012-01-16

Vinnare i kategorin Årets Hedgefond är Max Mitteregger, vars fond Gladiator steg med 10,2 procent.

2012-01-16

Den som Dagens Industri tycker är värd att belöna i kategorien Hedgefonder är Max Mitteregger, vars fond Gladiator steg med 10,2 procent.

2010-01-22

Finansinspektionen har den 19 januari 2010 godkänt ändringar i fondbestämmelserna för Gladiator och meddelat att ändringarna får träda i kraft omedelbart.