Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

Värdeutveckling

aktuellt
Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 30 november 2021 742 MSEK, efter avdrag för förvaltningsarvode. Värdet per andel,  NAV-kursen, var…
Read More
Meny