Fonden Gladiator förvaltades av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB under åren 2005 – 2022 och fusionerades med fonden Adrigo L/S per 2 maj 2022 (www.adrigo.se)

 

Fonden Gladiator avkastade 185% netto efter avgifter sedan starten 1 februari  2005 och hade en genomsnittlig årlig avkastning i procent sedan start på 6,26%

Meny