Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2021-04-06

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiator -11,59% i mars

 

Läs mer » 

2018-12-04

FONDEN ÄR NU STÄNGD FÖR NYTECKNING

Fonden Gladiator är nu stängd för nyteckning samt tilläggsinvestering.  

Läs mer »

2018-10-16

GLADIATOR CLOSED FOR NEW AND ADDITIONAL SUBSCRIPTIONS

Gladiator is now closed for new and additional subscriptions.

 

Läs mer »