GLADIATOR STÄNGER FÖR TECKNING AV NYA FONDANDELAR

Inlagt av Gladiator tis, 10/16/2018 - 13:21

 

Fonden Gladiator förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. Ansvarig förvaltare är Max Mitteregger.

 

Styrelsen för Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB har beslutat att stänga fonden Gladiator för nyteckning från och med den 1 december 2018. Syftet med beslutet är att begränsa det kapital som ska förvaltas, för att säkerställa en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse.

 

Den som vill teckna andelar i fonden innan den stängs för nyteckning måste anmäla detta till Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB senast den 27 november 2018 genom att skicka in en anmälningsblankett/köpanmälan till bolaget.

 

Även betalning skall erläggas senast den 27 november 2018, till det konto som är särskilt angivet på anmälningsblanketten/köpanmälan. Observera att om likviden inte erläggs i rätt tid kommer teckning av andelar inte att kunna beviljas.

 

Fonden kan komma att öppnas för nyteckning igen efter den 1 december 2018, för det fall styrelsen gör bedömningen att en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse är möjlig oaktat att ytterligare kapital tillförs fonden.

 

 

 Gladiator closes for subscription of new fund units

 

The alternative investment fund Gladiator is managed by Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. The responsible portfolio manager is Max Mitteregger.

 

The Board of directors at Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB has made a decision to close Gladiator for subscription as per December 1st, 2018. The purpose of the decision is to limit the amount of capital under management to ensure effective management of the fund's existing capital. The decision is made to ensure the unitholders best interest.

 

An investor wishing to subscribe for units in the fund before December 1st, 2018 shall notify Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB on that regard no later than November 27th, 2018 by submitting the subscription form to the company.

 

The investment amount shall be paid to the fund’s bank account specified on the subscription form no later than November 27th, 2018. Please note that if the subscription amount has not been transferred in due time, the subscription will be cancelled.

 

The fund may be opened for subscription after December 1st, 2018, if the Board of directors considers that additional capital would not obstruct effective management of the fund's existing capital.