Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2018-09-04

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 31 augusti 2018 4,396 MSEK.

 

Läs mer » 

2018-09-04

NYA ANDELAR KAN TECKNAS 30 SEPTEMBER

Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 31 augusti 2018 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 417,10 procent efter avdrag för förvaltningsarvode.

Läs mer »

2018-03-19

FRÅN HAND TILL HANDLING

Max Mitteregger Kapitalförvaltning stödjer organisationen Hand in Hand och dess utvecklingsarbete genom att gå in som partnerföretag.

 

Läs mer »