Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2018-10-03

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 30 september 2018 4,743 MSEK.

 

Läs mer » 

2018-10-03

NYA ANDELAR KAN TECKNAS 31 OKTOBER

Förvaltningen av fonden Gladiator påbörjades den 1 februari 2005. Per den 30 september 2018 hade värdet av en investering som gjordes när fonden startade ökat med 431,36 procent efter avdrag för förvaltningsarvode.

Läs mer »

2018-03-19

FRÅN HAND TILL HANDLING

Max Mitteregger Kapitalförvaltning stödjer organisationen Hand in Hand och dess utvecklingsarbete genom att gå in som partnerföretag.

 

Läs mer »