Gladiator är en specialfond enligt enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten.

Läs mer om fondens förvaltningskoncept »

 

2020-02-04

VÄRDEUTVECKLING

Fonden Gladiators värde var vid starten den 1 februari 2005 177,3 MSEK. Fondförmögenheten var per den 31 januari 2020, 3,328 MSEK.

 

Läs mer » 

2018-12-04

FONDEN ÄR NU STÄNGD FÖR NYTECKNING

Fonden Gladiator är nu stängd för nyteckning samt tilläggsinvestering.  

Läs mer »

2018-10-16

GLADIATOR CLOSED FOR NEW AND ADDITIONAL SUBSCRIPTIONS

Gladiator is now closed for new and additional subscriptions.

 

Läs mer »